Dream výklad

Text panenského pravidla: ako čítať

Pin
Send
Share
Send
Send


Dlho som študoval náboženskú literatúru a kánony viery. Dnes podrobne opíšem text pravidla Panny Márie, poviem vám, koľko by sa malo čítať.

Modlitba k Panne

Modlitba je spôsob, ako komunikovať so Stvoriteľom. To je to, čo si väčšina ľudí myslí. A nemôžete povedať, že je to úplne nesprávne. Prostredníctvom modlitby môže každý človek začať rozhovor s Pánom. Je však chybou veriť, že kresťan môže hovoriť iba s Pánom. Existuje tiež obrovské množstvo modlitieb, ktoré sú adresované Panne Márii.

Podľa duchovenstva je to Panna Mária, že väčšina z nich ponúka modlitby laikom, ktorí potrebujú pomoc. Takýto vzor nie je náhodný. Pretože Panna Mária je príhovorcom všetkých slabých a utláčaných.

Avšak aj teraz ďaleko od všetkých cirkevných ľudí chápe, aké dôležité je pravidlo Svätej Matky. Navyše, nie každý o tom vie. Samozrejme, to nie je príliš dobrá správa. Pretože všetci kňazi bez výnimky chcú, aby sa ich stádo mohlo plne pripojiť k Pánovi. A táto túžba je celkom pochopiteľná.

História spoločnosti

Na rozdiel od všeobecného presvedčenia, že modlitba odkazuje na nové texty, nie je to tak. Podľa kňazov bola modlitba známa ľudstvu už od staroveku. V tých dňoch však niesla úplne iné meno - Anjelský pozdrav. Je autenticky známe, že text tejto modlitby nebol tvorený človekom. Písma obsahujú informácie, že slová modlitby nepatria niekomu, ale samotnému archanjelovi Gabrielovi.

Jedného dňa prišiel z neba a povedal Panne Márii dobrú správu. Povedal, že v blízkej budúcnosti sa stane matkou Spasiteľa ľudstva. Po nejakom čase sa slová archanjela dozvedeli iným ľuďom. Koniec koncov, Panna Mária dala toto pravidlo verným kresťanom. Trestala prísne dodržiavať tieto pravidlá, pretože len týmto spôsobom mohli ľudia počítať s odpustením Pána a jeho milosrdenstvom.

Verilo sa, že po kánonoch je schopný:

 • zachrániť pred hriechom - všetci ľudia sú od prírody hriešni. A každý vie o tejto pravde. Pretože to bolo pre tento hriech, že predkovia ľudstva boli potrestaní;
 • zachrániť pred pokušením - iba ľudia, ktorí sú silní v duchu, môžu odolať pokušeniam poslaným diablom. Ale aj pre skutočných kresťanov je to veľmi ťažké av niektorých prípadoch úplne nemožné. Preto je také dôležité nezabudnúť čítať špeciálne modlitby;
 • pomôcť nájsť spravodlivú cestu je hriech ľahko, ale žiť podľa kánonov Boha je oveľa ťažšie. A časom môže ísť aj pravý kresťan na scestie. V tomto prípade, bez pomoci neba jednoducho nemôže urobiť. Zároveň je však mimoriadne dôležité vedieť, ako správne čítať výzvu na modlitbu;
 • Uľahčite život - ako viete, Pán posiela testy svojim stvoreniam len s jedným cieľom. A týmto cieľom je nastaviť ľudí na správnu cestu. Ale ak kresťan žije podľa pravoslávnych kánonov, potom jeho trest, jeho pokusy nebudú prekonané.

Stojí za zmienku, že na prvom mieste ľudia jasne dodržiavali pravidlá, ktoré im povedala Panna Mária. Bolo to však len na začiatku, keď sa o nich kresťania dozvedeli. Ale neskôr sa všetko zmenilo. Postupne boli tieto kánony vymazané z pamäti ľudí. A tak začali hriech a porušovali prikázania Pána.

V zabudnutí žije ľudstvo neznámeho počtu dní. Ale rád, že tento život nenazývame. Koniec koncov, ľudia sú neustále konfrontovaní so všetkými druhmi testov. Veľmi často sedliaci trpeli hladom, obchodníci zbankrotovali. Historické odkazy, ktoré možno ľahko nájsť na internete, tiež naznačujú, že v týchto rokoch bola úmrtnosť extrémne vysoká.

Odvtedy ľudstvo trpelo všetkými druhmi epidémií. Pán poslal všetky tieto choroby a iné pokusy do svojho stáda len preto, aby si ľudia zapamätali pravidlá, ktoré im povedala Božia matka. Nemožno však povedať, že by to malo nejaký účinok. Nakoniec, v konečnom dôsledku, Serafim Sarovsky ľuďom pripomenul pravidlo.

Saint Seraphim

Tento starý muž je známy ako najušľachtilejší muž. Verí sa, že Panna Mária sa mu zjavila vo sne a povedala mu, aby dal ľuďom osvietenie. Opäť povedala o pravidle. Tento rešpektovaný starý muž mu povedal ostatným ľuďom. Z jeho úst sa navyše dozvedeli o dôležitosti tejto modlitby. Sarafín zo Sarova prísne nariadil ľuďom, aby si túto modlitbu prečítali každý deň. Bolo potrebné zopakovať text modlitby aspoň 150 krát. Podľa tohto starého muža, iba týmto spôsobom mohol človek dúfať, že dostane nebeskú milosť.

Ihneď je potrebné poznamenať jednu dôležitú skutočnosť. Faktom je, že dnes mnohí veriaci vnímajú toto pravidlo ako niečo veľmi komplikované. Preto sa niektorí dokonca snažia nájsť hodné výhovorky, že túto modlitbu nepoužívajú. Samozrejme, ľudia sú jednoducho vystrašení počtom opakovaní modlitby. Ale nemôžete brať modlitbu za samozrejmosť alebo záťaž. Stačí sa naučiť pochopiť a akceptovať tento význam. Potom sa nič nebude zdať príliš ťažké na to, aby sa dalo vykonať, najmä čítanie modlitieb.

Pravidlá modlitby

Keď ľudia počujú o potrebe opakovať modlitbu viac ako 100-krát denne, okamžite sa pýtajú na svojho duchovného mentora. Pretože veria, že jednoducho nemajú čas urobiť toľko opakovaní. Kňazi však neúnavne pripomínajú, že ak si to želajú, každý si môže dať čas na modlitbu. Navyše nikto nehovorí, že je potrebné opakovať túto modlitbu naraz toľkokrát.

V skutočnosti môžete ísť jednoduchšie a správne. To znamená, že počet opakovaní rozdelíte niekoľkokrát. Napríklad prvých 15 krát si môžete prečítať modlitbu, opustiť dom a potom pokračovať v čítaní v práci. Keď je daná voľná minúta, osoba bude musieť ponúknuť modlitbu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že čítanie modlitby zaberie príliš veľa času. V skutočnosti to tak nie je. Len čo kresťan začne čítať modlitbu, bude o tom osobne presvedčený.

Kedy ponúknuť modlitbu

Je pozoruhodné, že nie všetci veriaci chápu, čo presne potrebujú na to, aby si prečítali modlitbu, ktorá bola predstavená nebeským ľuďom a ktorú si pamätali s pomocou Serafima zo Sarova. A naozaj je to skutočný problém. Pretože preto ľudia odmietajú ponúknuť modlitbu. Pre všetky pochybnosti o dôležitosti zmiznutia modlitby je potrebné spomenúť, čo ľudia dostanú, ak budú dodržiavať pravidlo:

 • Ochrana Panny Márie - keď sa človek stretáva s rôznymi ťažkosťami, nedokáže sa s nimi vždy vyrovnať nezávisle. V tomto prípade je užitočná záštita Panny Márie viac ako inokedy. Koniec koncov, odpovedá iba na modlitby tých, ktorí vedú spravodlivý život. Toto sa musí zohľadniť;
 • šanca priblížiť sa k Pánovi - každá modlitba privádza človeka bližšie k Stvoriteľovi. Ale najmocnejším z nich je práve vláda Matky Božej. To je dôvod, prečo je tak dôležité čítať si ho a robiť to s radosťou;
 • odpustenie - každý človek je hriešnik. A ani ten, kto je veriaci, nie je imúnny voči drobnému hriechu. Ale ak pravidelne číta vládu Matky Božej, potom mu bude odpustené odpustenie;
 • spasenie a večný život - ortodoxní kresťania veria v existenciu pekla a raja. Verí sa, že len tí ľudia, ktorí žili svoj život s dôstojnosťou, sa môžu dostať do raja. Hriešnici majú cestu do pekla. Tam budú nútení stráviť večnosť spálenú pekelnými plameňmi. Takýto nezávidený osud desí mnohých ľudí. Preto hľadajú spásu.

Stojí za zmienku, že toto všetko môže dostať aj hriešnik. Zvlášť ak pokánie srdečne, že spáchal hriech. Potom sa nebesia s ním určite budú ľutovať a on bude môcť získať večný život. Toto vyhlásenie je samozrejme relevantné výlučne pre tých hriešnikov, ktorí činili pokánie. Tí, ktorí počas života nebudú mať čas na pokánie zo spáchaných zločinov, čakajúc na peklo.

Ako čítať modlitbu

Ako bolo uvedené vyššie, táto modlitba by sa mala čítať s opakovaním. Minimálny počet opakovaní - 150 krát. Pri čítaní modlitby musí kresťan vo svojich rukách držať ruženec. S ich pomocou bude možné počítať opakovania. Okrem toho ruženec pomôže osobe naladiť sa v želanom móde a zbaviť sa cudzích myšlienok.

Celá modlitba je rozdelená na 15 desiatok. Každá z nich opisuje dôležitú udalosť v živote Panny Márie. Podľa cirkevných pravidiel sa musí každých desať čítať aspoň desaťkrát. Toto je nevyslovené pravidlo. Kňazi však jeho porušenie neodporúčajú. Pri čítaní modlitby môže človek požiadať Matku Božiu o akúkoľvek pomoc. Verí sa, že je schopná pomôcť kresťanovi v akejkoľvek záležitosti.

záver

 1. Vláda Božej Matky bola predtým všeobecne známa, ale postupne na ňu ľudia zabudli.
 2. Túto modlitbu je potrebné čítať každý deň.
 3. Počet opakovaní textu je 150-krát.
 4. Opýtajte sa Panny, čítanie modlitby, môžete o všetkých snoch.

Pin
Send
Share
Send
Send